Požarna ogroženost

7
2
5
17
10
4
17
6
4
7
32
29
4
12
20
2
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 7
Bovška 2
Brkini 5
Dolenjska 17
Gorenjska 10
Goriška 4
Kočevska 17
Koroška 6
Ljubljana in okolica 4
Obala 7
Podravje 32
Pomurje 29
Postojna 4
Savinjska 12
Spodnje Posavje 20
Zgornjesavska 2
Vir: ARSO