Požarna ogroženost

20
43
16
20
41
26
13
0
31
20
37
8
11
36
52
16
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 20
Bovška 43
Brkini 16
Dolenjska 20
Gorenjska 41
Goriška 26
Kočevska 13
Koroška 0
Ljubljana in okolica 31
Obala 20
Podravje 37
Pomurje 8
Postojna 11
Savinjska 36
Spodnje Posavje 52
Zgornjesavska 16
Vir: ARSO