Požarna ogroženost

27
14
100
44
0
94
31
0
0
48
154
48
44
45
31
31
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 27
Bovška 14
Brkini 100
Dolenjska 44
Gorenjska 0
Goriška 94
Kočevska 31
Koroška 0
Ljubljana in okolica 0
Obala 48
Podravje 154
Pomurje 48
Postojna 44
Savinjska 45
Spodnje Posavje 31
Zgornjesavska 31
Vir: ARSO