Požarna ogroženost

225
127
103
11
15
188
69
14
8
92
8
8
201
108
23
16
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 225
Bovška 127
Brkini 103
Dolenjska 11
Gorenjska 15
Goriška 188
Kočevska 69
Koroška 14
Ljubljana in okolica 8
Obala 92
Podravje 8
Pomurje 8
Postojna 201
Savinjska 108
Spodnje Posavje 23
Zgornjesavska 16
Vir: ARSO