Požarna ogroženost

25
13
21
43
11
3
20
19
23
11
31
20
30
37
47
19
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 25
Bovška 13
Brkini 21
Dolenjska 43
Gorenjska 11
Goriška 3
Kočevska 20
Koroška 19
Ljubljana in okolica 23
Obala 11
Podravje 31
Pomurje 20
Postojna 30
Savinjska 37
Spodnje Posavje 47
Zgornjesavska 19
Vir: ARSO