Požarna ogroženost

87
70
66
108
104
93
97
62
112
67
91
98
65
133
118
37
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 87
Bovška 70
Brkini 66
Dolenjska 108
Gorenjska 104
Goriška 93
Kočevska 97
Koroška 62
Ljubljana in okolica 112
Obala 67
Podravje 91
Pomurje 98
Postojna 65
Savinjska 133
Spodnje Posavje 118
Zgornjesavska 37
Vir: ARSO