Požarna ogroženost

150
86
188
162
164
286
170
155
275
374
188
162
176
92
208
42
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 150
Bovška 86
Brkini 188
Dolenjska 162
Gorenjska 164
Goriška 286
Kočevska 170
Koroška 155
Ljubljana in okolica 275
Obala 374
Podravje 188
Pomurje 162
Postojna 176
Savinjska 92
Spodnje Posavje 208
Zgornjesavska 42
Vir: ARSO