Požarna ogroženost

0
8
18
0
0
37
0
0
5
37
2
0
4
0
4
0
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 0
Bovška 8
Brkini 18
Dolenjska 0
Gorenjska 0
Goriška 37
Kočevska 0
Koroška 0
Ljubljana in okolica 5
Obala 37
Podravje 2
Pomurje 0
Postojna 4
Savinjska 0
Spodnje Posavje 4
Zgornjesavska 0
Vir: ARSO