Požarna ogroženost

54
63
74
48
64
143
49
44
54
90
56
56
52
47
48
46
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 54
Bovška 63
Brkini 74
Dolenjska 48
Gorenjska 64
Goriška 143
Kočevska 49
Koroška 44
Ljubljana in okolica 54
Obala 90
Podravje 56
Pomurje 56
Postojna 52
Savinjska 47
Spodnje Posavje 48
Zgornjesavska 46
Vir: ARSO