Požarna ogroženost

29
52
23
35
15
94
21
26
9
54
30
19
14
25
20
0
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov. Stopnje so prepoznavne po lestvici, višja vrednost predstavlja višjo ogroženost.

Stopnje požarne ogroženosti so predstavljene v naslednji barvni lestvici:
Zelo majhna   Majhna   Srednja   Velika   Zelo velika

Stopnje požarne ogroženosti po regijah Slovenije:
Bela krajina 29
Bovška 52
Brkini 23
Dolenjska 35
Gorenjska 15
Goriška 94
Kočevska 21
Koroška 26
Ljubljana in okolica 9
Obala 54
Podravje 30
Pomurje 19
Postojna 14
Savinjska 25
Spodnje Posavje 20
Zgornjesavska 0
Vir: ARSO