Radarska slika padavin

Stopnje padavin:
Zelo nizka Nizka Srednja Visoka Zelo visoka Možnost toče

Animacija radarske slike padavin

Vir: ARSO
Sliki prikazujeta padavine v Sloveniji in bližnji okolici za zadnji 2 uri. Sliki se osvežita vsakih 10 minut. Čas meritve na sliki je podan v univerzalnem koordinatnem času UTC. Zaradi premika ure je pozimi čas v Sloveniji za eno in poleti za dve uri večji od UTC časa.
Animacija prikazuje gibanje padavin, barva pa predstavlja jakost. Rdeča stopnja jakosti padavin predstavlja tudi možnost pojavljanja toče.

Zadnja radarska slika padavin

Vir: ARSO