Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
19
58
55
0
27
92
23
24
8
116
58
0
54
33
53
45

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika

Bela krajina 19
Bovška 58
Brkini 55
Dolenjska 0
Gorenjska 27
Goriška 92
Kočevska 23
Koroška 24
Ljubljana in okolica 8
Obala 116
Podravje 58
Pomurje 0
Postojna 54
Savinjska 33
Spodnje Posavje 53
Zgornjesavska 45

Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.