Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
24
15
6
25
16
50
23
40
54
52
30
13
14
46
29
38

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika

Bela krajina 24
Bovška 15
Brkini 6
Dolenjska 25
Gorenjska 16
Goriška 50
Kočevska 23
Koroška 40
Ljubljana in okolica 54
Obala 52
Podravje 30
Pomurje 13
Postojna 14
Savinjska 46
Spodnje Posavje 29
Zgornjesavska 38

Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.