Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
42
95
58
43
96
65
62
80
45
43
63
58
53
78
31
70
Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.