Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
144
131
169
0
48
204
79
120
204
197
120
94
115
150
150
101

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika

Bela krajina 144
Bovška 131
Brkini 169
Dolenjska 0
Gorenjska 48
Goriška 204
Kočevska 79
Koroška 120
Ljubljana in okolica 204
Obala 197
Podravje 120
Pomurje 94
Postojna 115
Savinjska 150
Spodnje Posavje 150
Zgornjesavska 101

Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.