Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
7
22
9
14
3
7
9
7
5
15
10
25
6
5
9
2

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika

Bela krajina 7
Bovška 22
Brkini 9
Dolenjska 14
Gorenjska 3
Goriška 7
Kočevska 9
Koroška 7
Ljubljana in okolica 5
Obala 15
Podravje 10
Pomurje 25
Postojna 6
Savinjska 5
Spodnje Posavje 9
Zgornjesavska 2

Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.