Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
0
13
3
0
4
14
0
0
5
15
0
0
0
0
0
0

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika

Bela krajina 0
Bovška 13
Brkini 3
Dolenjska 0
Gorenjska 4
Goriška 14
Kočevska 0
Koroška 0
Ljubljana in okolica 5
Obala 15
Podravje 0
Pomurje 0
Postojna 0
Savinjska 0
Spodnje Posavje 0
Zgornjesavska 0

Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.