Požarna ogroženost

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika
34
0
83
24
0
54
103
15
7
164
26
0
47
38
72
16

Stopnja verjetnostni za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju:
Zelo majhna Majhna Srednja Velika Zelo velika

Bela krajina 34
Bovška 0
Brkini 83
Dolenjska 24
Gorenjska 0
Goriška 54
Kočevska 103
Koroška 15
Ljubljana in okolica 7
Obala 164
Podravje 26
Pomurje 0
Postojna 47
Savinjska 38
Spodnje Posavje 72
Zgornjesavska 16

Vir: ARSO
Slika predstavlja regije glede na verjetnost pojavljanja požarov.

Stopnja ogroženosti:
Zelo majhna Majhna Sred. Velika Zelo vel.